Milieu

De verpakkingen
Sinds 2007 bevatten de schaaltjes van Père Olive 50% gerecycleerd PET (rPET), afkomstig van de sortering van de waterflessen.

Warmteterugwinning
Bij de bouw van de huidige fabriek in 2007 ging er bijzondere aandacht naar energiebesparing. Zo schafte Père Olive onder meer een installatie aan om de warmte die afgegeven wordt door de werking van de koelkasten te kunnen gebruiken om 120 m³ water per dag op te warmen. 

Père Olive gebruikt dus geen energie om warm water te bekomen.

Waterbehandeling
Het industrieel afvalwater wordt eerst voorbehandeld op de site van Père Olive en gaat dan pas naar het zuiveringsstation van de stad Andenne.

Afval
Sinds enkele jaren wordt ook zwaar ingezet op afvalbeheer. Dit gebeurt enerzijds in partnership met de leveranciers om afval van inkomende verpakkingen zoveel mogelijk te beperken en anderzijds door doorgedreven sorteerwerk, dat voortdurend aangepast wordt aan de evoluties in de recyclagetechnieken. 

Zo slonk de hoeveelheid afval per schaaltje in vier jaar tijd met bijna 20% en ligt het percentage gesorteerd en gerevaloriseerd afval op meer dan 60%.